+1100 Ord med gla, gle, gli, glo og glu på spansk

3622
Basil Manning

Mer enn 1000 ord med gla, gle, gli, glo og glu, slik som glaciering, gladiator, glyserin, glycin, global, glory, glutamat, gluten, glasur, glorifisering, glukose, bind, fix, regulering, sekulær og mange flere.

Bokstaven G er den syvende i det spanske alfabetet og den femte av konsonantene. Vokalene i alfabetet er fem: tre åpne (a, e, o) og to lukkede (i, u).

Her er en liste over ord som begynner med gla, gle, gli, glo og glu. Etter det en annen liste over ord som inneholder gla, gle, gli, glo og glu.

Artikkelindeks

  • 1 Liste over ord som begynner med gla, gle, gli, glo og glu
  • 2 Liste over ord som inneholder gla, gle, gli, glo og glu

Liste over ord som begynner med gla, gle, gli, glo og glu

Glatt
Glatt
Glatt
Glatt
Isbreing
Glaciations
Isbre
Isbre
Icily
Breen
Isbreer
Isbrei
Glaciologi
Isiologisk
Isiolog
Glacis
Gladiator
Gladiator
Gladiatorer
Gladiatorer
Gladiatorial
Gladiolus
Gladiolus
Gladiolus
Gladioli
Gladios
Glagolytisk
Glamorøs
Glamour
Glamorøs
Glans
Glans
Glandiferous
Kjertelform
Kjertelform
Kjertelformet
Kjertelform
Kjertelform
Kjertelform
Kjertelform
Glas
Ising
Glasur
Glasert
Glasert
Vi glaserte
Glasert
Glasur
Glasur
Glasert
Glasert
Glasert
Glasur
Glasur
Vi glaserer
Glasur
Glasur
Frosting det
Glasur dem
Glasur
Ising dem
Frosting det
Frosting dem
Frosting meg
Glass på meg
Frosting dem
Frosting det
Frosting dem
Glassing oss
Glass på oss
Glasur dem
Ising på oss
Frosting dem
Glasur
Frosting det
Frosting dem
Frosting det
Frosting dem
Glasur
Frosting det
Frosting dem
Frosting det
Frosting dem
Frosting deg
Frosting det for deg
Frosting dem
Frosting det
Frosting dem
Glasur
Glasert
Vil glasere
Glasearais
Glasur
Glasearan
Vil glasere
Glasur
Du vil glasere
Glaseare
Jeg vil glasere
Glaseareis
Vil glasere
Vi vil glasere
Vi vil glasere
Glasearen
Isbreer
Ville glasere
Ville glasere
Vi ville glasere
Ville glasere
Glasur
Glasur den
Glasér dem
Glasér ham
Glasér dem
Glasur den
Glasér dem
Glasér meg
Glasur den
Glasér dem
Glasér det på meg
Glasér dem
Glasér oss
Glasér det for oss
Glasér dem
Glasér den på oss
Glasér dem
Glasert
Glasur
Glasur den
Glasér dem
Glasur den
Glasér dem
Glasur
Glasur den
Glasér dem
Glasur den
Glasér dem
Glasur deg
Glasur den
Glasér dem
Glasur den
Glasér dem
Glaseas
Glasur
Glasur
La oss glasere
Glaseasen
Glaseaser
Glasert
Du glaserte
Glasee
Glasert
Glasur
La oss glasere
Glaseen
Glasees
Glasur
Glasert
Ising
Briller
Glasto
Glauca
Lysende
Glaucas
Glaucius
Glatt
Glaukom
Glaukomatøs
Glatt
Glayo
Gleba
Glebas
Glera
Glial
Glyserid
Glyserin
Glyserin
Blåregn
Blåregn
Blåregn
Glysin
Glykol
Glykolyse
Glykonium
Glykoprotein
Glyph
Glioma
Glyptotek
Global
Global
Globaliser
Globalisering
Globalizer
Globaliser
Jeg globaliserer
Globalt
Ballong
Ballonger
Globose
Globose
Ballonger
Globose
Ballonger
Kuleformet
Kuleformet
Globulariaceous
Globulin
Globulins
Kuleformet
Glomerulus
Glomeruli
Ære
Gloriaba
Gloriabais
Vi glorierte
Forherliget
Gloriabas
Gloriad
Gloriada
Strålende
Strålende
Strålende
Herligheter
Vi ærer
Forherligende
Forherliger henne
Forherligelse av dem
Å ære ham
Forherligelse av dem
Forherliger det
Forherligelse av dem
Forherliger meg
Forherliger det
Forherligelse av dem
Forherliger det
Forherligelse av dem
Forherliger oss
Forherliger det
Forherligelse av dem
Forherliger det
Forherligelse av dem
Forherliger deg
Forherliger det
Forherligelse av dem
Forherliger det
Forherligelse av dem
Forherligende
Forherliger det
Forherligelse av dem
Forherliger det
Forherligelse av dem
Forherliger deg
Forherliger det
Forherliger deg
Forherliger deg
Forherliger deg
Lovprise
Gloriara
Vil ære
Gloriarais
Vi ville ære
Gloriaran
De vil herliggjøre
Ære
Du vil herliggjøre
Gloriare
Jeg vil ære
Du vil ære
Du vil herliggjøre
Vi vil ære
Vi vil herliggjøre
Gloriaren
Gloriares
Jeg ville ære
Du ville ære
Vi ville ære
Ville herliggjøre
Herligheter
Ære henne
Ære dem
Ære ham
Forher dem
Forherlig det
Ære dem
Forherlig meg
Forherlig det
Forher dem
Forherlig det
Forher dem
Ære oss selv
Forherlig det
Ære dem
Ære oss
Ære dem
De glorierte
Ære
Ære til deg
Ære
Ære til deg
Ære til deg
Ære
Forherlig det
Ære dem
Forherlig det
Ære dem
Gloriarte
Forherlig det
Ære dem
Forherlig det
Forher dem
Herligheter
Gloriase
Gloriaseis
Ære
Herligheter
Herligheter
Du glorierte
Du glorierte
Gloried
Ære
Du forherliger
La oss herliggjøre
Rundkjøring
Gazebos
Lovprise
Forherliget
Du herliggjort
Vi forherliget
Forherliget
Du herliggjort
Forherligelig
Forherligende
Forherligelig
Forherligelse
Forherligelser
Lovprise
Forherliget
Forherliget
Forherliget
Forherligende
Forherligende
Forherligende
Forherligere
Forherliget
Du forherliger
Vi forherliger
Lovprise
Forherligende
Forherliger det
Forherligelse av dem
Å ære ham
Forherligelse av dem
Forherliger det
Forherligelse av dem
Lovprise
Lovprise
Vil ære
Du vil herliggjøre
Lovprise
Lovprise
Vil ære
Du vil herliggjøre
Du vil herliggjøre
Jeg vil ære
Jeg vil ære
Du vil herliggjøre
Vil ære
Vi vil herliggjøre
Vi vil herliggjøre
Lovprise
Lovprise
Ville ære
Vil du ære
Vi ville ære
Ville ære
Vil du ære
Ære henne
Ære dem
Ære ham
Forher dem
Forherlig det
Ære dem
Forherliget
Du forherliger
Lovprise
Ville ære
Lovprise
Lovprise
Lovprise
Du herliggjort
Du herliggjort
Jeg forherliger
Forherliget
Lovprise
Jeg forherliget
Lovprise
La oss herliggjøre
Lovprise
Lovprise
Gloried
Strålende
Strålende
Strålende
Strålende
Strålende
Gloss
Glanset
Blank
Vi glosset
De glanset
Blank
Glosad
Glanset
Glanset
Glanset
Glans
Glans
Glansmaskiner
Glansere
Glanset
Gloss
Vi glans
Gloss
Glans
Glanset det
Glanset dem
Glanset ham
Glanset dem
Glanset det
Glanset dem
Gloss
Ordliste
Vil glans
Glosarais
Vi glans
De vil glanse
De vil glanse
Ordlister
Du vil glanse
Gloss
Jeg vil glans
Glosareis
Du vil glanse
Vi vil glanse
Vi vil glans
Blank
Ordlister
Ordliste
Du ville glanset
Vi ville glanset
Ville glanset
Ordlister
Ordliste
Ordlister
Glans det
Glans dem
Glans ham
Glans dem
Glans det
Glans dem
De glanset
Glans
Gloss
Glossaseis
La oss glans
Blank
Glans
Du glosset
Du glosset
Glans
Jeg glans
Blank
La oss glose
Glansen
Glans
Ordliste
Ordlister
Gloss
Glanset
Munn-og klovsyke
Glossopedas
Glottis
Glotologi
Glutton
Gluttonøs
Gluttonøst
Gluttons
Frådhet
Frosset
Gluttonøs
Vi gluttnet
Frosset
Frossen
Gluttonøs
Frossen
Gluttonøs
Frosset
Frossen
Frådhet
Vi glutton
Frådhet
Frådhet
Gormandize
Frossen
Vil glutton
Glotonearais
Vi ville glutton
De vil glutton
De vil glutton
Frådhet
Du vil glutton
Glotoneare
Jeg vil forsøke
Glotoneareis
Du vil glutton
Vi vil forsøke
Vi vil forsøke
Frossen
Frossen
Ville glutton
Ville fråts
Vi ville glutton
Ville glutton
Ville fråtsing
Frosset
Gluttonøs
Frossen
Frådhet
Glutton
Frossen
Frådhet
Du gluttnet
Du gluttnet
Glotonee
Jeg gløtt
Din fråts
La oss glutton
Glutton
Gluttons
Frådhet
Gløtt
Frådhet
Frådhet
Gluttons
Gloxline
Blodsukker
Blodsukker
Glucin
Glucinium
Glykogen
Glykogener
Glykolyse
Glukometer
Glukometre
Glukose
Glukose
Glykosid
Glykosider
Glukosuri
Glu Glu
Glume
Glutamat
Gluten
Glutinøs
Glutinøs
Glødhet
Glutiniteter
Glutinøs
Glutinøs

Liste over ord som inneholder gla, gle, gli, glo og glu

Agglomerasjon
Agglomerat
Binder
Bindemidler
Agglomerat
Agglutinere
Agglutinert
Agglutinert
Vi agglutinerte
Agglutinert
Agglutinert
Agglutinasjon
Agglutinasjoner
Agglutinert
Agglutinert
Agglutinert
Agglutinere
Agglutinator
Agglutinert
Agglutinere
Vi agglutinerer
Agglutinere
Agglutinerende
Agglutinerer det
Å bringe dem sammen
Agglutinerende
Agglutinerer dem
Agglutinerer det
Å bringe dem sammen
Agglutinerende
Agglutinerende
Agglutinerende
Agglutinerende
Agglutinerende
Binder
Bindemidler
Agglutinere
Agglutinere
Vil agglutinere
Agglutinere
Vi ville agglutinere
Agglutinere
Vil agglutinere
Agglutinere
Vil agglutinere
Agglutinere
Jeg vil agglutinere
Agglutinere
Vil agglutinere
Vi vil agglutinere
Vi vil agglutinere
Agglutinere
Agglutinerer
Agglutinere
Ville agglutinere
Vi ville agglutinere
Ville agglutinere
Agglutinaries
Agglutiner det
Agglutiner dem
Agglutiner ham
Agglutiner dem
Agglutiner det
Agglutiner dem
Agglutinere
Samles sammen
Agglutinert
Agglutinere
Agglutinere
Agglutinere deg
Agglutiner
Agglutinere
Agglutinere
La oss agglutinere
Agglutinere
Agglutinaser
Du agglutinerte
Du agglutinerte
Agglutine
Agglutinert
Agglutinere
La oss agglutinere
Agglutinere
Agglutiner
Agglutinin
Agglutinere
Agglutinert
Agglutinogen
Ajuglarado
Adjuglarar
Anaglyf
Anaglyf
Anaglyffer
Anglesite
Anglesites
Anglisisert
Anglikansk
Anglikansk
Anglikanisme
Anglikanismer
Anglikanisert
Anglikanisering
Anglikansk
Anglikanere
Anglisisme
Anglisismer
Anglisist
Anglic
Spanglish
Anglist
Anglo
Anglo-amerikansk
Anglo-kanadisk
Anglofili
Anglofobi
engelsktalende
Anglomania
Anglo-Norman
Anglo-normannere
Engelsktalende
Angelsaksisk
Angelsaksere
Antechurch
Anteiglesias
Antiregulering
Fikset
Arrangert
Ordnet opp
Fixer
Fastsette
Fastsette
Vi fikser
Fastsette
Løsninger
Arrangør
Ordning
Forsikre
Sikre
Skjøte
Bugle
Bugloss
Belte
Changle
Chinglar
Chingle
Cinglado
Cinglar
Cingle
Cingleta
Cinoglosa
Konglobasjon
Konglobat
Konglomerasjon
Konglomerater
Konglomerat
Binder
Konglomerat
Konglutinasjon
Conglutinations
Konglutinert
Konglutinert
Konglutinert
Konglutinert
Binder
Konglutinere
Konglutinativ
Konglutinativer
Konglutinativ
Konglutinativer
Konglutin
Konglutinøs
Svelging
Svelging
Svelg
Du svelger
Vi svelger
Svelg
Svelg
Svelg
Svelg
Svelger
Svelget
Svelging
Svelget
Vi svelget
De svelget
Svelging
Svelget
Svelget
Svelget
Svelget
Svelget
Svelging
Svelg
Svelg
Vi ville svelge
Svelget
Svelg
Svelg
Svelg
Vi vil svelge
Svelg
Svelgere
Svelget
Svelg
Svelget
Vi svelget
Svelget
Svelget
Vi svelger
Svelget
Svelg
Svelg
De vil svelge
Du vil svelge
Jeg vil svelge
Vil svelge
Vi vil svelge
Svelg
Ville svelge
Vi ville svelge
Ville svelge
Du ville svelge
Svelger
Du svelget
Svelget
Svelg
Svelging
Unkempt
Disarrange
Disarrange
La oss rote
Disarrange
Forstyrrelser
Uorden
Sammenbrudd
Sammenbrudd
Dereguler
Digladiar
Diglossia
Eglesia
Eclogue
Glasert
Glasert
Inkludere
Interlacing
Ispedd
Epiglossis
Epiglottis
Falske styre
Figle
Figler
Frangle
Gamma globulin
Ganglion
Ganglion
Ganglion
Ganglia
Hemagglutinasjon
Hemoglobin
Hemoglobinuri
Hyoglossus
Hyperglykemi
Kirker
Churchier
Kirkegård
Kirke
England
Lyske
Engelsk
Engelsk
Engelsk
Engelsk
Engelskisme
Gjæring
Gjæring
Gjæring
Gjæring
Vi gjemmer
De klippet
Du kjeftet
Lyske
Gjæring
Gjæring
Gjæring
Gjæring
Du gjærer
Vi gjemmer
Gjæring
Mitering
Mitering det
Mitring dem
Mitterende ham
Mitring dem
Mitering det
Mitring dem
Gjæring
Gjæring
Vil gjær
Lyske
Vi ville gjær
De vil male
De vil gjæres
Du vil gjeste
Du vil gjeste
Gjæring
Gjæring
Du vil male
Vil gjær
Vi vil gjeste
Vi vil gjeste
Lyske
Gjæring
Ville gjær
Ville gjær
Vi ville gjær
Ville gjær
Ville gjær
Gjør det
Gjær dem
Gjær ham
Gjær dem
Gjør det
Gjær dem
Gjæring
Gjæring
Gjæring
Gjæring
Gjæring
Gjæring
Gjæring
Du gjærer
Du miterte
Gjæring
Gjæring
Gjæring
Gjæring
Lyske
Lyske
Mitering
Gjæring
Gjæring
Inglosable
Immunoglobulin
Interglacial
Uopprettelig
Isogloss
Jinglar
Jingle
La oss klynge
Jinglen
Jingler
Minstrel
Juglara
Minstrel
Minstrel
Minstrel
Minstrelsy
Sjonglere
Sjonglere
Jungel
Junglet
Mangrove
Mangrovesump
Mangrove
Mangrove
Mangrover
Forsømmelse
Forsømmelse
Forsømmelig
Uaktsomt
Forsømmelig
Neuroglia
Neuroglia
Nitroglyserin
Nitroglyseriner
Nitroglykol
Helleristning
Helleristninger
Pichinglis
Polyglot
Polyglotia
Polyglotisme
Polyglot
Polyglot
Ranglan
Regel
Regulert
Regulert
Regulert
Omgivelser
Regulering
Regulere
Forskrifter
Regulatorisk
Regulatorisk
Regulering
Regulere
Regler
Regle
La oss regulere
Reglen
Regler
Strip
Strips
Regletea
Rufsete
Regleteabais
Vi ryste
De ryste
Du brenner
Regletead
Regleteada
Regletedas
Rufsete
Rufsete
Du regletere
Vi er tilbake
Regletean
Strapping
Regletear
Regleteara
Vil regletere
Jeg regleteé
Du vil fylle igjen
Regulere
Regleteen
Regletees
Regleteo
Rufsete
Reglosscope
Gjengi
Renglera
Spor
Linjer
Retinglar
Retingle
La oss huske
Retinglen
Retingler
Resound
Rezongle
Ringla
Ringle
Skår
Skår
Ringlero
Rader
Ringles
Hoppregel
Sangley
Sekulær
Sekulært
Initialer
Forkortelse
Forkortelse
Forkortelse
Århundre
Århundrer
Singladura
Singlar
Enkelt
Singelmos
Singlen
Singler
Klinker
Skur
Tingle
Prikking
Trigla
Triglyph
Triplyph
Troglodyte
Troglodytisk
Innbilskhet
Skryte
Vakkert
Vainglorious
Vestiglo
Høyt
Ropte
Vocinglería
Vocinglerías
Vociferous
Loudmouths
Juglandic


Ingen har kommentert denne artikkelen ennå.